KVKK Açık Rıza Formu

Sayın İlgili,

Firmamızla iletişime geçmek için doldurmakta olduğunuz iletişim formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

İletişim Formunda yer alan kişisel verileriniz;

  1. Tarafınıza destek olmak adına detaylı bilgi almak,
  2. Tarafınızla iletişime geçmek,
  3. Tarafınıza destek olmak adına iş ortaklarımızla paylaşmak
  4. Reklam/Bilgilendirme için kullanmak

Amacıyla işlenmektedir.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili olarak [KVKK AYDINLATMA METNİ] adresinde yayınlanan aydınlatma metnimizde belirtilen haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz,

GÜNKEM GÜNDÜZ KİMYEVİ MADDELER İTH. SAN. TİC. A.Ş.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “Tarafınıza destek olmak” olduğu için, firmamız daha sonrası ticari faliyet oluşma ihtimalinden dolayı, kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

  • Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi, Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,
  • Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, kabul ettiğimi,
  • Ayrıca Firmanız ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı aşağıyı onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.