Ph Düzenleyici

PH DÜZENLEYİCİ

POTASYUM KARBONAT

Ph düzenleyici ajan. (Kalsine Tip)