1K VE 2K SOLVENT BAZLI AKRİLİK REÇİNELER

1K VE 2K SOLVENT BAZLI AKRİLİK REÇİNELER

TERMOPLASTİK VE TERMOSET AKRİLİK REÇİNELER

ATTACRYL A144

Toluen/ksilen de çözülmüş %50’lik termoplastik akrilik reçinedir.

SYNTHALAT A060

1,8 OH Hidroksil içeriği, ksilen içinde %60’lık poliizosiyanatla sertleşen akrilik reçinedir.

SYNTHALAT A077

2.6 OH Hidroksil içeriği, ksilende% 60, poliizosiyanatla sertleşen akrilik reçinedir.

Poli-İzosiyanatlarla Karışım Oranı

Reaksiyon gruplarının eş değer reaksiyonu doğrultusunda NCO:OH=1:1 ile aşağıdaki formülde SYNTHALAT A077’ye ilave edilmesi gereken sertleştirici miktarı hesaplanır.

42 x 100 x 2.6
17 x NCO%
42 = NCO gruplarının moleküler ağırlığı
17 = OH grubunun moleküler ağırlığı
2.6 = Uçucu olmayan içeriğe göre SYNHALAT A077’nin % hidroksil içeriği

ATTACRYL A-HF 097

4.2 OH Hidroksil içeriği, bütil asetatta % 70’lik Poliizosiyanatla sertleşen akrilik reçinedir.

Poli-İzosiyanatlarla Karışım Oranı

Reaksiyon gruplarının eş değer reaksiyonu doğrultusunda NCO:OH=1:1 ile aşağıdaki formülde ATTACRYL A-HF 097’ye ilave edilmesi gereken sertleştirici miktarı hesaplanır.

42 x 100 x 4.2
17 x NCO%
42 = NCO gruplarının moleküler ağırlığı
17 = OH grubunun moleküler ağırlığı
4.2 = Uçucu olmayan içeriğe göre ATTACRYL A-HF 097’nin % hidroksil içeriği