BAĞLAYICILAR

>> ALKİD REÇİNE

Uzun Yağlı Alkid Reçine

Sentetik parlak boyaların üretiminde kullanılan reçineler.

Kısa Yağlı Alkid Reçine

Endüstriyel boyalar, yol çizgi boyaları, astar boyalarının üretilmesinde kullanılan alkid reçineler.

Orta Yağlı Alkid Reçine

Endüstriyel boyalar, yol çizgi boyaları, astar boyalarının üretilmesinde kullanılan alkid reçineler.