REOLOJİ DÜZENLEYİCİ KATKI MADDELERİ

REOLOJİ DÜZENLEYİCİ KATKI MADDELERİ

VISCOR RS 1

Geliştirilmiş kıvamlaştırıcı tiksotropik ajan olan, kolay dispers olabilen, organik bir bentonit katkı maddesidir. Düşük, orta polarite çözücülü tetra alkil kuaterner amonyum tuzu kilidir. Polar aktivatör gerektirmeden kendi kendine etkinleşir.

VISCOR RS 2D

Kendi kendini aktive eden, mükemmel jelleşen, geliştirilmiş tiksotropik bir ajan olan organik bir bentonit katkı maddesidir. Mükemmel tiksotropi, dispersiyon kolaylığı ve şeffaflık sağlar. Düşük, orta ve yüksek polarite çözücülü tetra alkil kuaterner amonyum tuzu kilidir.

VISCOR RS 38

RS 38, saflaştırılmış, yeniden şekillendirilmiş, organik modifiye edilmiş, düşük, orta polariteli çözücü için kullanılan doğal kalsiyum bentonite olarak mükemmel kalınlaştırıcı tiksotropik reoloji ajanıdır.

VISCOR RS 38A

RS 38A, esas olarak düşük, orta polarite çözücülü tetra alkil kuaterner amonyum tuzu kilinin saflaştırılmış, yeniden şekillendirilmiş, organik modifiye edilmiş doğal kalsiyum bentonit olarak solvent bazlı boya sisteminde kullanılan mükemmel bir çökmeyi önleyici tiksotropik reolojik ajandır.