Bağlayıcılar

BAĞLAYICILAR

>> AKRİLİK POLİMERLER

Kemiline 930R

Stiren Akrilik bazlı, beton katkı bağlayıcı.

Kemiline 930

Stiren Akrilik bazlı, beton katkı bağlayıcı.

Kemiline 808N

Stiren Akrilik bazlı, beton katkı bağlayıcı.

Kemiline 756

Stiren Akrilik bazlı, beton katkı bağlayıcı.

Kemiline 911

Stiren Akrilik bazlı, beton katkı bağlayıcı.

>> STREN BÜTADİEN POLİMER

EOC L6066 S

Stiren-bütadien bazlı polimerin modifiye edilmiş, APEO içermeyen su bazlı emülsiyon. Evrensel ve çimento uyumludur.