PUZOLANİK KATKI MADDESİ

PUZOLANİK KATKI MADDESİ

KALSİNE KAOLİN K 1400 SW
Çok yüksek puzolanik aktiviteye (beton karışımındaki puzolanın hidrate olmuş kireçle arasında gelişen reaksiyonun ne kadar iyi olduğu puzolanik aktivite ile belirlenmektedir), çok yüksek beyazlık ve çok ince partikül büyüklüğüne sahip metakaolin dolgu maddesidir.